Екологосъобразни управленски дейности. Вземане на бизнес-решения, водещи до устойчиво развитие pro


Устойчивото развитие (sustainable development) е съвременна публична концепция на икономическия разтеж и развитие, включваща в себе си природно социялния аспект на един глобализиран свят.
 

Метод "Анкетно проучване" pro


Анкетата е писмено формулиран набор от въпроси, в който респондентите записват своите отговори, обикновено в рамките на тясно определени алтернативи. Анкетирането е ефективен механизъм за събиране на данни, когато изследователят знае точно какво...
 

Теория на организацията pro


В настоящата разработка ще бъде приложен модела "отвън-навътре" във фирма Бима ООД - компания, работеща в сферата на производството и продажбата на чорапи...
 

Практика по бизнес администрация IІ pro


Управлението на промяната е структуриран подход за промяната на индивиди, групи, организации и дружества, които правят възможно прехода от една сегашна структура към една желана бъдеща структура...
 

Социално неравенство и солидарност в съвременното българско общество pro


В съвременното общество са налични общовалидни критерии за поведение, които са пряко свързани с представата за социален ангажимент. На тази основа се зараждат прояви свързани с морала и поведението на обществото спрямо други групи...
 

Проект: практика по бизнес администрация II pro


В настоящата разработка по Бизнес администрация имаме за цел да изведем проблемните ситуации и какви са техните причини от различни области на управление в предприятието...
 

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво pro


Пред държавата и бизнеса стои задачата за изграждане в глобалното информационно пространство на фундамента на нов тип административно обслужване – е-управление...
 

Комуникационни умения, комуникативни компетентности pro


Комуникацията представлява мост между множество дейности, тъй като нито една бизнес дейност не може да се развива без обмен на информация. Ефективната комуникация е ключът към успеха на личността, а и на организацията като цяло...
 

Консултантска дейност по подбор и кариерно развитие на персонал в търговска организация pro


Докладът цели изготвяне на препоръки при процедурите за набиране, подбор и развитие на служителите в "Lidl – България“ и в частност "Управител на магазин“. В него се представят аргументи относно процедури, методи и техники, които се препоръчват в него..
 

Особености на проявление на кризата в различни региони на световната икономика и в Европейския съюз pro


Световната икономическа криза от 2008-2009 е най дълбоката след голямата депресия от 30- те години на ХХ в. Тя води до силно забавяне на икономическия растеж в целия свят и има сериозни последствия особено за развиващите се страни, в които се стигна до...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент