Конфликти в организацията


Конфликти в организацията - възможности и заплахи, последици за лидерството...
 

Бизнес етикет


Дипломация – папирус (диплома), удостоверяващ принадлежност на пратеника. Принципи в дипломацията: Дипломата няма право на лично мнение (позиция на страната, която представлява)...
 

Жизненият цикъл на "Добруджански текстил"АД


Концепцията, която описва съвместяването на типичните функции на управление на дадената фирма със специфичните предприемачески функции, се нарича жизнен цикъл на фирмата...
 

Питър Дракър и мястото му в теорията и практиката на управлението


Биография на Питър Дракър. Мястото на Питър Дракър в теорията и практиката на управлението...
 

Природа на ръководната дейност. Стилове и типове ръководство


Ролята на ръководителя (мениджъра) в предприятието е ключова по отношение на осигуряването на реда и организацията на дейността. Съществуват различни модели на ръководство на организацията, които са характерни за работата на конкретни...
 

Трудова книжка


Трудовата книжка е официален удостоверителен документ, съдържащ писмена информация, удостоверяваща съществуването на определени факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя...
 

Общуването като социално – психологически феномен


Общуването е сложен социално- психологически процес, при който контактуващите лица съзнателно или несъзнателно, преднамерено или спонтанно си разменят информация или съпреживявания. Общуването е универсална форма на обмен...
 

Управрение на проекти


Проект. Същност и особености: Всяка икономическа система независимо от етапа, на който е достигнала развитието си е изправена пред действието на две основни детерминанти: 1. Оскъдност на ресурси и 2. Алтернативност на избора...
 

Балансираната карта за оценка на резултатите


Разкриване на особености на традиционните и интегрираните системи за оценка на постиженията. Същност. Класически модел. Силни, слаби страни. Перспеткиви и технология на разработване....
 

Доклад за проведена учебна практика


Проведена учебна практика в община Варна, район "Приморски"...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент