Политиката на Европейския съюз по въпросите на миграцията. Силни и слаби страни


В есето са разгледани проблемите на миграцията, които станаха актуални за Европа през последните 2-3 години...
 

Сравнителен анализ на теориите от класическия подход: "Научно управление", "Административен мениджмънт" и "Бюрократичен мениджмънт"


Обща характеристика на школите и подходите в управленската теория. Систематизираното изучаване на управлението датира от края на XIX и началото на XX век. Специализираната литература предлага голямо разнообразие от класификация...
 

Конфликти в организацията


Конфликти в организацията - възможности и заплахи, последици за лидерството...
 

Жизненият цикъл на "Добруджански текстил"АД


Концепцията, която описва съвместяването на типичните функции на управление на дадената фирма със специфичните предприемачески функции, се нарича жизнен цикъл на фирмата...
 

Общуването като социално – психологически феномен


Общуването е сложен социално- психологически процес, при който контактуващите лица съзнателно или несъзнателно, преднамерено или спонтанно си разменят информация или съпреживявания. Общуването е универсална форма на обмен...
 

Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги


Три годишен план за действие 2016-2019 за повишаване качеството и ефективността на здравните услуги...
 

Курсова работа по Геодемография. Геодемографска характеристика на населението на община Враца


Курсова работа по Геодемография за УНСС, студенти от III-ти курс по специалност "Бизнес администрация"...
 

Логически модел на проектна идея


Наименование на задачата: "Разработване на логически модел на проектна идея". Задължителни елементи, които трябва да включва разработената задача: Описание на проектната идея - обем до 1 страница, формат А4, шрифт Times New Roman 12....
 

Нова стратегия на фирма в условията на криза


Представяне на фирмата. Фирма „Алина” ООД е дистрибуторска фирма. „Алина” ООД е частна фирма със седалище в София. Започвайки от българския черноморски бряг през 1999г., тя бързо се превърна от фирма, предлагаща стоки за свободното вре...
 

Трудова книжка


Трудовата книжка е официален удостоверителен документ, съдържащ писмена информация, удостоверяваща съществуването на определени факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент