Управление на инвестициите

11 юли 2009
·
8
·
1,256
·
136
·
115

Инвестирането на средства е процес на извършване на разходи от фирмата за придобиване на активи...
 

Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност.


Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност. Понятие за обща и пределна полезност. Търсенето и факторите, влияещи върху него. Еластичност на пазарното търсене. Ефективно търсене...
 

Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система


Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система и "класическото" свободно пазарно стопанство. Монополи и олигополи. Ролята на транснационалните корпорации....
 

Mаркетингово понятие за цената. Ценова стратегия. Съвременните условия на формиране на цената. Целите на ценовата стратегия.


Маркетингово понятие за цена - паричен израз на стойността на стоката. От една страна тя формира общият доход на продавача - неговата печалба, а от друга страна в съзнанието на купувача цената се отъждествява с определена сума...
 

Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор.


Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор. Произход, същност и роля на данъка и данъчните системи. Акцизи. Данъчна администрация и данъчно производство...
 

Понятие за избирателна система. Видове избирателни системи.


Понятие за избирателна система. Видове избирателни системи. Избирателно право: видове. Организация и провеждане на изборите. Българско гражданство: понятие, придобиване, загубване. Равноправие. Основни права и основни задължения на гражданите...
 

Юридическо лице. Видове. Правоспособност и дееспособност.


Възникване, идеална цел - сдружения и фондации. Юридически лица със стопанска цел. Търговски дружества. Видове. Учредяване, преобразуване и прекратяване. Правна сделка. Понятие. Видове...
 

Административно обслужване на граждани. Стресът на работното място


Предоставяне на информационно обслужване в процеса на предоставяне на съвети и информация на клиентите, следва да се имат предвид следните принципи и насоки...
 

Анализ на административното обслужване на база докладите за състоянието на администрацията 2008 - 2011


Разбирането на административното обслужване като политика с комплексен характер е от ключово значение за постигане на ефективни резултати...
 

Структура на документа


Структура на документа, видове документи. Администативни документи...
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент