Конфликти в организацията


Конфликти в организацията - възможности и заплахи, последици за лидерството...
 

М о т и в а ц и я т а в у п р а в л е н и е т о


За успеха и ефективността на всяка една организация, главна и незаменима роля играе човешкият фактор...
 

Жизненият цикъл на "Добруджански текстил"АД


Концепцията, която описва съвместяването на типичните функции на управление на дадената фирма със специфичните предприемачески функции, се нарича жизнен цикъл на фирмата...
 

Стратегия за развитие на човешките ресурси и ролята на обучението в нея


Управлението на човешкити ресурси може да бъде разделено на: оперативното (разглежда се в краткосрочен и средносрочен план) и стратегическо (засяга управлението на хората в трудовия процес)...
 

Управление на информационните системи


Според информацията единствените мерки, които са предвидени е използването на криптиран достъп. В някои аспекти е необходимо сигурността да е по-добре обезпечена...
 

Бизнес риск


В управлението на предприемаческия риск се прилагат както общи процедури, присъщи на всяко управление в икономиката, така и специфични - обусловени от рисковия мениджмънт..
 

Маркетингова стратегия при покупка


Специалистите по маркетинг трябва да са наясно, че решението за покупка зависи от типа на самото решение. Определят четири типа поведение на пазаруване, основаващи се на два критерия – степен на ангажираност на купувача и степен на различия...
 

Разрешаване на властови конфликт във фирма


Казус по управленско консултиране. Предвид посочените данни е възможно задълбочаване на конфликта между генералния директор и техническия и търговския директор. Това може да доведе до затрудняване на изпълението на проекта по преструктуриране...
 

Колата "Форд"


Казус за есеистичен анализ и интерпретация по "Бизнес етика"...
 

Основи на правото


Тринадесетгодишният Николай имал нужда от пари за колело и решил да продаде своята мини стерео уредба, която родителите му подарили за десетия рожден ден. Пуснал обява във вестника, на която се отзовал двадесетгодишният Петър...
1 2 3 4 5 » 6

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Бизнес администрация
Казуси
Ограничаване на резултатите