Пищови за държавен изпит


Пищови за държавен изпит в МВБУ по конспект. Теории и школи в управлението. Класическа школа. Школа "Човешки отношения”. Школа "Организационна поведение”. Съвременни школи на управление...
 

Бизнес преговори


Преговорите са процес на взаимодействие, при които две или повече страни в положение на привиден конфликт се опитват чрез споразумяване да постигнат по- добър резултат...
 

Делова кореспонденция


Доклада е документ, който съдържа обстойно изложение на проблем, с констатации изводи и предложения. Той се задава от служители,изпълнители, от хора които са на...
 

Управление на движението на паричния поток


Управлението на движението на пар.поток е една от главните задачи на собственика или мениджъра на фирмата. Паричният поток е съвкупност от пари, излизащи навън и пари ,получавани във фирмата. Това са парични транзакции, обслужващи покупките и...
 

Делова кореспонденция


Нормативни и организационно-разпоредителни документи: заповед, инструкция, правилник, наредба, резолюция, решение, постановление, указ, закон....
 

Връзката система,системен подход


Които са свързани с биологичното и физиологичното оцеляване и възпроизводство на индивида. Отличителното им свойство е, че имат праг на насищане...
 

Електронна търговия - пищов


Електронна търговия. Пищов с верните отговори по електронна търговия за специалност Бизнес администрация в Колеж по икономика и администрация...
 

Теоретични основи на управлението


Теоретични основи на управлението - класическа управленска теория - управлението в прединдустриалните общества....
1 2 »

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент