Внедряване на CRM системи в бизнес за онлайн покер игри


CRM (Customer Relationship Management) преведено означава долу горе това: управление на връзките с клиенти. Накратко, основни елементи на CRM стратегията във фирмите, предлагащи продукт (стока или услуга) на крайни клиенти са...
 

Лидерство в глобални и мултикултурни организации


Тази курсова работа дава определение за лидерство, изследва глобалното лидерство и как мениджърите могат да развият лидерски умения необходими в една динамична и глобална среда...
 

Обучение на персонала


Нарастващите изисквания пред ефективността на българските организации (частни и държавни предприятия) формират повишен интерес към проблемите на управлението на човешките ресурси...
 

Основни концепции за международната търговия и тяхното развитие


Защо страните търгуват? Какво стои в основата на търговията между страните? Общо казано международната търговия е средство, с помощта на което страните развиват производителността на ресурсите си, специализират се и по такъв начин увеличават...
 

Основни особености в ценообразуването на световните пазари


При анализиране на процесите, свързани с ценообразуването на световните стокови пазари, е необходимо внимателно да се изучат всички фактори, оказващи влияние върху формирането на цената....
 

Съкращаване на персонала


Презентацията показва основните стъпки при съкращаването на персонала в организацията, когато то е наложително...
 

Развитие на железопътната инфраструктура по основните национални и транс-европейскки основни оси чрез финансиране на проекти по оп транспорт


Презентация включва ОП транспорт за периода 2007-2013г. Включени са трите приоритетни оси. Разгледан е железопътната линия София-Пловдив. Линия е разделена на три участъка и се включва какво е изпълнението на проекта до момента...
 

Практикум за офис мениджъри


Пазари” ЕАД е акционерно дружество с едноличен собственик Община Варна. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като ЕООД...
 

Определение за лидерството


Тема 2 по Лидерство в мултикултурна среда - Определение за Лидерството...
 

Холандската бизнес култура


Според метода на измерване на културата на Хофстеде, холандската култура се характеризира с доста високи нива на индивидуализъм. Това значи, че хората се интересуват от собственото си развитие и израстване...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент