Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност.


Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност. Понятие за обща и пределна полезност. Търсенето и факторите, влияещи върху него. Еластичност на пазарното търсене. Ефективно търсене...
 

Бизнес план


Форма на дейността : ЕТ. Описание на продуктите или услугите : производство, изкупуване и търговия с животинска и друга селскостопанска продукция...
 

Юридическо лице. Видове. Правоспособност и дееспособност.


Възникване, идеална цел - сдружения и фондации. Юридически лица със стопанска цел. Търговски дружества. Видове. Учредяване, преобразуване и прекратяване. Правна сделка. Понятие. Видове...
 

Понятие за избирателна система. Видове избирателни системи.


Понятие за избирателна система. Видове избирателни системи. Избирателно право: видове. Организация и провеждане на изборите. Българско гражданство: понятие, придобиване, загубване. Равноправие. Основни права и основни задължения на гражданите...
 

Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор.


Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор. Произход, същност и роля на данъка и данъчните системи. Акцизи. Данъчна администрация и данъчно производство...
 

Mаркетингово понятие за цената. Ценова стратегия. Съвременните условия на формиране на цената. Целите на ценовата стратегия.


Маркетингово понятие за цена - паричен израз на стойността на стоката. От една страна тя формира общият доход на продавача - неговата печалба, а от друга страна в съзнанието на купувача цената се отъждествява с определена сума...
 

Мениджър в икономиката


Реферат по бизнесадминистрация, използван в Колеж по икономика и администрация в Пловдив...
 

Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система


Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система и "класическото" свободно пазарно стопанство. Монополи и олигополи. Ролята на транснационалните корпорации....
 

Производство и възпроизводство. Трудов процес и неговите икономически измерения.


Производство и възпроизводство. Трудов процес и неговите икономически измерения. Трите постоянни въпроса на икономиката и начините за тяхното решаване. Въпросът за цялото и частта...
 

Лидерство и мениджмънт


За да се покаже колко е актуален въпроса за лидерството в управленските науки е важно да се изясни каква е връзката между мениджмънта и лидерството. В тази курсова работа ще разясним следните аспекти които засягат лидерството и мениджмънта...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент