Електронна търговия - пищов


Електронна търговия. Пищов с верните отговори по електронна търговия за специалност Бизнес администрация в Колеж по икономика и администрация...
 

Теория и технология науправлението в спорта


Кибернетиката чрез своята същност и идеи има мирогледно значение. Класическото схващане за света, съставен от материя и енергия, трябваше да отстъпи място на друго схващане за света, съставен от материя, енергия и информационни процеси...
 

Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. (ОПРР). Цели на програмата. Приоритетни направления


Оперативна програма „Регионално развитие” (опрр) е разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007 – 2013 година, и които съответно са залегнали в националната...
 

Бизнес план


Форма на дейността : ЕТ. Описание на продуктите или услугите : производство, изкупуване и търговия с животинска и друга селскостопанска продукция...
 

Казус по управленско консултиране


Предвид посочените данни в казуса изведете какви проблеми според вас могат да възникнат в организацията...
 

Производство и възпроизводство. Трудов процес и неговите икономически измерения.


Производство и възпроизводство. Трудов процес и неговите икономически измерения. Трите постоянни въпроса на икономиката и начините за тяхното решаване. Въпросът за цялото и частта...
 

Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система


Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система и "класическото" свободно пазарно стопанство. Монополи и олигополи. Ролята на транснационалните корпорации....
 

Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност.


Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност. Понятие за обща и пределна полезност. Търсенето и факторите, влияещи върху него. Еластичност на пазарното търсене. Ефективно търсене...
 

Mаркетингово понятие за цената. Ценова стратегия. Съвременните условия на формиране на цената. Целите на ценовата стратегия.


Маркетингово понятие за цена - паричен израз на стойността на стоката. От една страна тя формира общият доход на продавача - неговата печалба, а от друга страна в съзнанието на купувача цената се отъждествява с определена сума...
 

Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор.


Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор. Произход, същност и роля на данъка и данъчните системи. Акцизи. Данъчна администрация и данъчно производство...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Бизнес администрация с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент